ساخت مسکن برای خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی با دو معلول به بالا از اهداف دولت در سال ۹۷ می باشد.

در این راستا مدیر عامل موسسه خیریه مسئولیت نظارت  بر ساخت ۷۰۰۰مترمربع آپارتمان مسکونی برای خانوارهای مذکور را به صورت رایگان بر عهده گرفته است.

موسسه با همکاری هیئت عاشقان چهارده معصوم(س) نسبت به پخت غذای نذری در دهه اول محرم و توزیع آن در بین نیازمندان و اقشار ضعیف اقدام نمودند.

 

پیشنهاد موسسه خیریه صراط ۳۱۳ صالح مبنی بر ساماندهی موسسات خیریه استان از طریق راه اندازی شبکه خیرین استان به تصویب کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی استان رسید.

پس از طرح و بررسی ابلاغیه وزارت کشور درخصوص تاسیس شبکه هماهنگی تشکل های مردم نهاد ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و براساس تصمیمات متخذه در جلسات استانداری قم ،آقای سیداحمد وحیدی مدیرعامل موسسه صراط ۳۱۳ صالح به عنوان رئیس هیئت مدیره شبکه هماهنگی تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران استان انتخا

عصر روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه سرکار خانم موسوی  نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت استان و اقای مهدوی به نمایندگی از اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم  از موسسه خیریه صراط ۳۱۳ صالح بازدید به عمل آوردند.