رفتن به محتوای اصلی

بازدید نمایندگان سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان قم

عصر روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه سرکار خانم موسوی  نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت استان و اقای مهدوی به نمایندگی از اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم  از موسسه خیریه صراط ۳۱۳ صالح بازدید به عمل آوردند.

با توجه به تازه تاسیس بودن موسسه ،اطلاعات و پیشنهادات مفیدی در ارتباط با فعالیت های سمن ها و مشکلات ناشی از عدم اطلاع قوانین به مجموعه ارائه نمودند.

نهایتا مقرر گردید براساس نظرات و پیشنهادات  مشورتی ایشان اقدامات لازم توسط مسئولان موسسه به عمل آید.

در این جلسه طرح راه اندازی شبکه خیرین استان از سوی مدیر عامل موسسه به سرکار خانم موسوی ارائه گردید.

ایشان ضمن استقبال از طرح مذکور ،قول مساعد جهت پیگیری آن را به موسسه دادند.