رفتن به محتوای اصلی

همکاری در احداث مسکن خانوار دارای دو معلول

ساخت مسکن برای خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی با دو معلول به بالا از اهداف دولت در سال ۹۷ می باشد.

در این راستا مدیر عامل موسسه خیریه مسئولیت نظارت  بر ساخت ۷۰۰۰مترمربع آپارتمان مسکونی برای خانوارهای مذکور را به صورت رایگان بر عهده گرفته است.

هزینه نظارت واحدهای مذکور براساس تعرفه های نظام مهندسی ساختمان استان قم رقمی بالغ بر۱۴۰ میلیون تومان می باشد.