رفتن به محتوای اصلی

کمک خیریه به کارگاه تولیدی کفش

اعضای محترم هیئت مدیره از مجموعه تولیدی مانتو و چادر که توسط بانوان قمی تاسیس و اداره می شود بازدید نمودند. در این جلسه به منظور توسعه فعالیت ها که از سوی مسئول واحد مطرح گردید، در حوزه راه اندازی واحد تولید رویه کفش مبلغ 6 میلیون تومان برای خرید دستگاه های مورد نیاز و آموزش سه نفر از نیرو ها توسط خیرین به این واحد تولیدی اختصاص یافت. لازم به ذکر است در صورت موفق بودن طرح اولیه و راستی آزمایی ایجاد اشتغال پایدار، کمک های خیریه به مجموعه مذکور با هدف اشتغال زنان خانه دار  افزایش خواهد یافت.